اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

021-36601945

اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

0912-3810848

اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

pasargadgate@gmail.com

درب های اتوماتیک پاسارگاد

سیستم بالانسینگ تیرک

سیستم بالانسینگ تیرک

سیستم بالانسینگ تیرک یک مکانیزم معادل کننده قوی گشتاور تیرک میباشد
مکانیزم بالانسینگ گشتاور تیرک از اجزا ذیل تشکیل شده است:

1- فنر

2- بازوی بالایی گیرش فنر که برای طول تیرک های مختلف قابل تنظیم میباشد.

3- تکیه گاه پایینی فنر که توسط مکانیزم پیچ و مهره ای نیروی کششی اولیه فنر را تنظیم میکند.

این مکانیزم گشتاور ایجاد شده در اثر وزن و طول تیرک را که به گیربکس دستگاه وارد میشود تا حدود 20 N.m کاهش میدهد. این امر باعث کم شدن استهلاک گیربکس و اجزای محرکه دستگاه و همچنین کاهش ضربه های حرکتی تیرک میگردد.