اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

021-36601945

اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

0912-3810848

اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

pasargadgate@gmail.com

درب های اتوماتیک پاسارگاد

سیستم ضربه گیر تیرک

سیستم ضربه گیر تیرک

مکانیزم عمل سیستم ضربه گیر
سیستم ضربه گیر تیرک از اجزای ذیل تشکیل شده است :

1- ناودانی نگهدارنده تیرک

2- دو عدد فنر فشاری

3- قطعه T شکل منتقل کننده حرکت شافت خروجی گیربکس به ناودانی نگهدارنده تیرک

این سیستم شامل یک مکانیزم ساده است که از اجزای فوق تشکیل شده و واسطه اتصال تیرک به اجزای محرک آن میباشد. این مکانیزم ضربات ناشی از برخورد وسیله نقلیه یا تکان های حاصل از وزش باد (حداکثر تا زاویه انحراف 15 درجه) را جذب میکند و مانع انتقال ضربه به اجزای محرکه راهبند و وسیله نقلیه ای که با تیرک برخورد کرده میگردد.