اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

021-36601945

اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

0912-3810848

اطلاعات تماس درب اتوماتیک پاسارگاد

pasargadgate@gmail.com

درب های اتوماتیک پاسارگاد

ویژگی های تیرک نردبانی (تولید انحصاری دربهای اتوماتیک پاسارگاد)

ویژگی های تیرک نردبانی (تولید انحصاری دربهای اتوماتیک پاسارگاد)

یک راهبند دائم تردد جهت کنترل تردد موجودات زنده و وسائط نقلیه به طور همزمان
محصول انحصاری درب های اتوماتیک پاسارگاد

تیرک نردبانی

راهبند پاسارگاد با تیرک نردبانی یک گیت خودرو با قابلیت کنترل تردد نفر و برخی از حیوانات است.در برخی از سازمانها و مراکز مسیر هایی وجود دارند که کنترل تردد نفر یا حتی برخی از حیوانات و وسایط نقلیه به طور همزمان باید انجام شود.اولین و متداول ترین روشی که برای انجام این کار وجود دارد استقاده از یک نوع درب اتوماتیک (لولایی یا ریلی و ...) است. اما دو مشکل عملکردی در این روش وجود دارد که پس از مدت کوتاهی کارکرد سیستم نمایان میگردد و عبارتند از:

1- محدودیت تردد انواع درب بازکنهای برقی که باعث استهلاک سریع سیستم درب بازکن پس از مدت کوتاهی کارکرد میشود.

2- آسیب پذیری زیاد دربها (که در اغلب موارد باعث تعویض کامل درب میگردد) هنگام برخورد وسایط نقلیه

ارتفاع نرده های عمودی در این نوع تیرک یک متر و فاصله بین آنها از 15 تا 50 سانتیمتر بنا به سفارش کارفرما ساخته میشود لازم به توضیح است تیرک نردبانی تا طول حداکثر 5 متر قابل ارائه میباشد و در صورت بیشتر بودن عرض مسیر باید از 2 دستگاه در طرفین استفاده شود.راهبند های پاسارگاد محدودیت تردد ندارند و همچنین در صورت برخورد وسیله نقلیه تیرک دستگاه و یا حداکثر ناودانی ساپورت تیرک تعویض میگردد که به مراتب هزینه کمتری از تعویض درب دارد.